Mgr. Jana Březinová

Systemická psychoterapie, poradenství a supervize

Vystudovala jsem Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze. V bakalářském i magisterském programu jsem studovala speciální pedagogiku, neučitelský obor,  se zaměřením na poradenství. Dále jsem absolvovala Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii, kde jsem později působila jako supervizorka a lektorka v institutu ISZ-MC. Nyní, po úmrtí našeho učitele a jednoho ze zakladatelů systemické terapi v ČR PhDr. Vratislava Strnada, přebírá historii a výcviky Narratio Institit, se kterým spolupracuji jako externí supervizor a lektor seminářů v oblasti SFBT přístupu. 

Jako psychoterapeutka jsem zkušenosti sbírala od roku 2000 v řadě institucí – PL Bohnice, psychoterapeutické centrum Gaudia, DropIn, Gaudia proti rakovině, o.s., nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, FN Královské Vinohrady. Dále jsem působila jako supervizorka pro společnost Duha, Sociální služby pro Prahu 2, sociální služby pro Dvůr Králové nad Labem, pro lékaře a sestry ve jmenovaných nemocnicích.

Nyní se má praxe zaměřuje především na práci s dětmi a jejich rodinami, které řeší různé potíže v oblasti chování, emocí, vztahů a psychosomatiky.  Pracuji jako školní psychoterapeut a etoped na ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích.

Velmi mě těší a vážím si také spoluráce s Dětským krizovým centrem v Praze a dalšími organizacemi.

Mým cílem je najít s vámi smysluplnou cestu, jak vyřešit nebo zmírnit Vaše trápení. Pracuji na základě principů systemické terapie a SFBT (Na řešení orientovaná terapie).

Jsem autorkou knihy Já už nemůžu, paní učitelko.

Od září 2022 předávám psychoterapeutickou praxi, poradenství v oblasti léčby neplodnosti Mgr. Anně Záhorové, která nadále pracuje pod mojí supervizí. Důvodem je rozšíření úvazku ve škole v Mnichovicích, lektorská a publikační činnost. 


Vzdělání

 • Univerzita Jana Amose Komenského, obor Speciální pedagogika, poradenství (neučitelský obor) – magisterské studium
  • Diplomové práce: „Systemický přístup v psychoterapii psychosomatických onemocnění“
 • Univerzita Jana Amose Komenského, obor Speciální pedagogika – bakalářské studium
  • Bakalářské práce: „Aplikace systemického přístupu pro onkologicky nemocné“
 • Střední zdravotnická škola Havlíčkův Brod, obor Všeobecná sestra
  • 25. 4. 2006 vydáno Ministerstvem zdravostnictví osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii při Institutu pro systemickou zkušenost -
 • 2003 – Výcvik v telefonické krizové intervenci zakončený zkouškou
 • Pražská psychoterapeutická fakulta
 • Živnostenské oprávnění na psychologické poradenství a diagnostiku

Účast na odborných seminářích a konferencích

 • IKAP, Středočeský kraj, Konference ke kreativitě, inovačním technologiím a kariérovému poradenství,10/2022
 • Sebevraždy a sebepoškozování, Národní pedagogický institut
 • Psychické problémy u dětí školního věku, Pasparta, 3/2022, aktivní účast
 • Psychické problémy dětí v současné době, PhDr. Braun, MAP Říčany 3/2022
 • Psychoterapie ve školství, Narratio Institut
 • Kondiční jízdy v SFBT, Narratio Institut
 • PVŠPS, Psychopatologie dětí a dospívajících
 • I KAP II.  - odborná platforma školních psychologů a speciálních pedagogů. Pravidelné semináře, kazuistické semináře
 • Společnost pro kvalitu školy, Výcvik mentorů
 • Konference Prevence rizikového sexuálního chování - úkol základního vzdělávání, 4.3.2020, Praha
 • Společně pro úspěch našich škol, MAP, Říčany, 20.2.2020, "Pod Pokličkou Školního Poradenského Pracoviště", spoluautor semináře
 • 28. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví, 25.3.2017, "Darování vajíček a spermií", autor přednášky
 • IV. Konference sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, "Ženská sexualita ve zdraví a nemoci", spoluautor, 22.10.2016
 • 24. Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR, "Sexualita neplodných párů z pohledu psychologa, závěry retrospektivní dotazníkové studie", autor přednášky, 13.-15.10.2016
 • Odborný seminář, IVF CUBE, Praha 6, 12.1.2016, "Sdělení diagnosy a výsledků terapie a asistované reprodukci", školitel, garant programu
 • ESHRE, Annual Meeting, Helsinki, Finland 2016, "Effect of IVF therapy on quality of sexual life", závěry psychologické studie vedené na klinice IVF CUBE, spoluator, poster presentation
 • Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres, 20.11.2015, "Sexuální problémy neplodných párů", autor přednášky
 • Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 29.5.-30.5.2015, "Psychologická zátěž při infertilitě", autor přednášky
 • Kurzy arteterapie a neverbálních technik

Praxe - psychoterapie, poradenství

Praxe - supervize

Lektorská a pedagogická činnost

 • NEWTON University, MBA HR
 • Semináře pro pomáhající profesionály, učitele a rodiče
 • Semináře z oblasti sportovní psychologie
 • od roku 2010- 2015 – KOMPLAN, o.p.s. – lektorka vzdělávacího programu Standardy
  prakticky aneb Jak se domlouvat a domluvit s klientem
 • IVF CUBE – semináře pro lékaře a zdravotní sestry v problematice komunikace s pacientem
 • Psychoterapeutické centrum Gaudia –lektorka seminářů pro zdravotní sestry a odborníky v pomáhajících profesích
 • Institut pro systemickou zkušenost - management centrum – lektorka výcviku Cestou systemických terapií

  
  Mgr. Jana Březinová
  psychoterapeut a supervizor
  Holečkova 29, Praha 5
  608 124 680