Ceník služeb

    Cena  Délka sezení
Psychologické poradenství, psychoterapie (děti i dospělí)   1000 Kč 50 minut
Supervize   1000 Kč 50 minut
 Rodinná terapie, poradenství   1500 Kč 90 minut 
Konzultace na klinice IVF CUBE    700 Kč 50 minut
       
Vzdělávání a služby organizacím   dle domluvy  
     
       
       

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nebudou o Vás vedeny žádné záznamy a vyšetření. U svých klientů neověřuji totožnost a můžeme pracovat anonymně. 

Platí ale stejná pravidla jako u lékaře – terapeut má povinnost mlčenlivosti a řídí se etickým kodexem (viz ČAP). Informace o Vaší terapii (zprávy lékaři, komunikace s rodinou) mohu vydávat pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou léčbu ani psychologickou diagnostiku.

Žádám klienty, aby v případě nutnosti rušili konzultace včas, nejméně 24 hodin předem. Děkuji :-)


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680