Ceník služeb - Mgr. Březinová

Cena Délka sezení
poradenství, psychoterapie
(děti i dospělí)
1200 Kč 50 minut
Supervize 1500 Kč 50 minut
Rodinná terapie, poradenství 2000 Kč 90 minut
Vzdělávání a služby organizacím dle domluvy

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nebudou o Vás vedeny žádné záznamy a vyšetření. U svých klientů neověřuji totožnost a můžeme pracovat anonymně.

Platí ale stejná pravidla jako u lékaře – terapeut má povinnost mlčenlivosti a řídí se etickým kodexem (viz ČAP). Informace o Vaší terapii (zprávy lékaři, komunikace s rodinou) mohu vydávat pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou léčbu ani psychologickou diagnostiku.

Žádám klienty, aby v případě nutnosti rušili konzultace včas, nejméně 24 hodin předem. Děkuji 


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a supervizor
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680