NOVĚ!!!

"Když si nejsem jistá, že mám jít na IVF"

Pokud si nejste jisti, zda je již správný čas na řešení vaší situace pomocí asistované reprodukce. Společně probereme vaše obavy, otázky a přání. Během konzultace vám také mohou být vysvětleny základní postupy asistované reprodukce a společně naplánujeme, kdy a jak využít konzultace u lékaře a další možný postup

 

"Pohovory s psychologem v rámci schvalování náhradního mateřství"

V rámci legislativy procesu schvalování náhradního mateřství by žena, která chce být náhradní matkou, měla podstoupit pohovor s psychologem. Nabízím realizaci toho pohovoru, vč. sepsání a vydání zprávy. Konzultace jsou v rámci kliniky IVF CUBE (nemusíte ale být klienty klinky).

 

Neplodnost - fertility coaching, In vitro fertilization

Stále více žen a párů řeší v dnešní době problém s otěhotněním. Tato situace přináší do jejich života velkou nejistotu, trápení a mnohdy se ocitají v beznadějné situaci

Rozvoj medicínských metod sice nabízí efektivní řešení, ale stále se nedostatečně věnuje psychické podpoře, porozumnění a v případě potřeby i odborné psychologické péči. Navíc je průzkumy dokázáno, že se ženě ve stresové situaci a špatném psychickém stavu snižuje šance na otěhotnění.

  • Jak vlastně může psychika ovlivnit otěhotnění?
  • Jak může ovlivnit IVF léčba vaši psychiku a de facto i výsledek terapie?

Psychologická péče je v moderní medicíně součástí každé léčby. Výzkumy je dokázán velký (některé zdroje uvádí až 70%) podíl psychických příčin na neplodnost a problémy spojené s možností mít děti. Proto by měla být spolupráce s psychologem součástí vaší léčby.

Psychické obtíže spojené s neplodností

Ve své praxi se setkávám s různými příběhy lidského trápení a hledám, spolu s klienty, vhodné řešení a podporu. Mohla bych vám jmenovat různé důsledky, které vaše situace přináší, ale spíše než teorii o možných příčinách a důsledcích, vám nabízím prostor pro řešení vašich otázek, nejistot a problémů, které se vyskytly spolu s faktem, že se vám zatím nedaří naplnit touhu být rodiči.

Přínos fertility koučinku

Když se ptám svých klientů, co jim nejvíce pomáhá, tak odpovídají, že díky rozhovoru a sdílení svého trápení, na to nejsou sami, mohou se podívat na svůj problém z různých stran a zjistit, kde jsou jejich možnosti a kompetence. Jedině pak jsou v léčbě partnery a mohou vidět různé souvislosti a řešení.

Ze zkušenosti vím, že je lepší, pokud přijde pár společně. Vaše situace je společná a nelze z toho jednoho či druhého vynechat. Nejedná se tedy o diagnostiku nebo o hledání problémů „za každou cenu“.

V rámci psychologického poradenství a psychoterapie v oblasti neplodnosti se na mě můžete obracet:

  • Pokud si nejste jisti, zda je již správný čas na řešení vaší situace pomocí asistované reprodukce. Společně probereme vaše obavy, otázky a přání. Během konzultace vám také mohou být vysvětleny základní postupy asistované reprodukce a společně naplánujeme, kdy a jak využít konzultace u lékaře a další možný postup.
  • Pokud cítíte, že příčina vaší neplodnosti může mít psychický kontext. Ať už v osobním nebo partnerském životě.
  • Pokud řešení neplodnosti příliš zasahuje do partnerského života a do vašeho intimního soužití
  • Pokud máte z IVF obavy, nejste si jisti, zda děláte správně, je toho na vás moc a jste na vaše pocity a myšlenky sami
  • Pokud se potýkáte s problémy v oblasti sexuálního života, které by mohly bránit přirozenému početí nebo zasahují do vašeho pohodového soužití
  • Pokud máte partnerské a vztahové potíže
  • Psychologické vyšetření (pohovor) v rámci procesu schvalování náhradního mateřství
  • Otázky dárování vajíček a spermií - "když potřebujete darovanou buňku"

Ráda zodpovím jakékoliv vaše dotazy :-)

 


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680