Psychoterapie

  • splňuji podmínky vzdělání psychoterapeuta stanovené Evropskou asociací psychoterapeutů
  • jsem registrovaným terapeutem a členem České asociace pro psychoterapii - více na www.czap.cz

Psychologické poradenství a psychoterapie

Od roku 2000 se převážnou část své praxe věnuji psychoterapii a psychologickému poradenství. Zkušenosti jsem sbírala v různých kontextech (psychiatrie, krizové centrum, manželská poradna, lůžková oddělení nemocnic…), ale mým hlavním zájmem je oblast vztahů, rodiny, dětí a  psychosomatických poruch, úzce pak problémy spojené s neplodností a v sexuálním životě.

Psychoterapii považuji za velmi důvěrný proces, kdy jsme, spolu s klientem, partneři pro rozhovor, kde hledáme nové pohledy, řešení a významy událostí, které se v životě klienta dějí. Jde mi o smysluplnou práci, která má přinést úlevu, podporu a žádoucí změnu. Každý příběh je i pro mě novou zkušeností a respektuji, že se každý z nás může v životě ocitnout v „začarovaném kruhu“, ze kterého nevidí v danou chvíli cestu.

V oblasti psychoterapie a psychologického poradenství se na mě můžete obrátit v těchto otázkách:

  • Vztahové a partnerské potíže
  • Rodina a děti (rozvody, potíže s adaptací ve škole, šikana, somatické problémy u dětí, zlobení, záškoláctví apod..)
  • IVF terapie, řešení neplodnosti - IVF Cube Praha
  • Sexuální potíže (nenahrazuje sexuologickou léčbu a vyšetření)
  • Psychoteraputická práce s obětmi sexuálního násilí a zneužívání
  • Psychosomatické potíže (chronická onemocnění, bolest, úzkosti, deprese)
  • Psychologické pohovory v rámci schvalování náhradního mateřství

Ráda Vám budu naslouchat a podporovat Vás na cestě ke změně :-)

Neplodnost - fertility coaching

Pro úspěšné řešení psychických obtíží spojených s neplodností klientům nejvíce pomáhá sdílení jejich trápení. Při rozhovoru zjišťují, že na situaci nejsou sami. Podívají se na svůj problém v různých souvislostech a zjistí, kde jsou jejich možnosti a řešení.

Sportovní psychologie a mentální koučink

v rámci svého "koníčku" se již několik let věnuji sportovní psychologii. Postupně jsem ji zařadila mezi nabídku svých služeb. Vrcholový sportovec  - ať dítě nebo dospělý - často svádí boj se stavy, kdy je díky sportovnímu výkonu pod velkým psychickým stresem. Při své práci využívám metod a technik systemického koučování s cílem zvýšenit výkon, zlepšit soutředění a mít svou psychiku pod kontrolou během výkonu i po něm.


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680