• Psychoterapie pro děti, jejich rodiny a dospělé

Práce s dětmi je pro mě velmi zajímavá nejen tím, jak děti dávají najevo, že je něco trápí nebo s něčím nesouhlasí, ale i skutečností, jaké možnosti mnohdy mají rodiče k tomu, aby jejich dětem bylo lépe. 

Vždy si kladu otázku, jak moc je terapie pro děti užitečná, jak moc můžeme věci a situaci měnit, když stejně odchází do rodiny, kde jsou různé obtíže. 

Často to pro mě není snadné, protože rodiče očekávají, že udělám něco zázračného a dítě se začne chovat jinak nebo přestane trpět nemocí. Rozumím jim, protože potíže mnohdy trvají dlouho, mají pocit, že vyzkoušeli všechno a nevidí svoje možnosti, jak dál. Zkušenost ale ukazuje, že právě rodiče jsou ti, kteří mohou svým dětem nejvíce pomoci. Proto často nabízím spolupráci spíše rodičům než jejich dětem, snažíme se společně najít cestu k řešení jejich problémů a posílení rodičovských kompetencí k tomu, aby jim společně doma bylo co nejlépe. 

Specifickou situací jsou pro mě příběhy dětí, které se staly obětí domácího násilí, trpí syndromem CAN (týrání, zneužívání, zanedbávání) nebo jsou “nástrojem” pomsty rozvádějících se rodičů. I v těchto případech se snažím pracovat s rodinným systémem tak, aby dopady situace na psychiku dítěte byly co nejmenší. 

Při terapii, s dětmi i dospělými, vycházím z principů systematické terapie, zejména pak SFBT (Na řešení orientovaná terapie).


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a supervizor
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680