Psychoterapeutka pro děti a dospělé, supervizorka

22 let praxe v oboru psychoterapie, poradenství a supervize. Mým hlavní zaměřením je poradenství, psychoterapie a krizová intervence  pro děti a jejich rodiče převážně v oblasti poruch chování, emocí, vztahů a psychosomatických obtíží. Působím jako školní psychoterapeut a speciální pedagog na základní škole. Poskytuji také supervize a jako pedagog se podílím na rozvoji pedagogů a pomáhajících profesionálů.

Jsem autorkou knihy Já už nemůžu, paní učitelko.

Registrovaný terapeut a supervizor České asociace pro psychoterapii.

www.czap.cz

Já už nemůžu, paní učitelko

Jak rozpoznat a řešit krizové situace ve škole

Ráda bych vám představila svoji novou knihu, která je praktickým průvodcem a pomocníkem (nejen) pro pedagogy. Nabízí konkrétní postupy a užitečná vodítka pro praxi při řešení krizových a náročných situací ve škole v kontextu poruchy chování, syndromu CAN, sebevraždy a rozpadu rodiny, Je doplněna o řadu modelových situací a rozhovorů s dětmi. 

Já už nemůžu, paní učitelko - Pasparta

Nabídka seminářů pro pedagogy a odborné pracovníky ve školství

Interaktivní a praktické semináře na aktuální témata:

 • Krizové situace ve škole
 • Žák s psychickými problémy v praxi pedagoga
 • Problémový rodič v praxi pedagoga
 • Supervize pro pedagogy

  SUPERVIZE a VZDĚLÁVÁNÍ

  • Podpora a rozvoj profesionálů v pomáhajících profesích
  • Supervize a podpora psychoterapeutické praxe
  • Supervize pro studenty psychoterapie a psychologie
  • Supervize pro školy, školská zařírení, pedagogy
  • Odborné semináře pro pedagogy a odborné pracovníky ve školství

  PSYCHOTERAPIE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

  • Poradenství a psychoterapie pro děti, jejich rodiče 
  • Terapie poruch chování a emocí
  • Poradenství při potížích ve škole - potíže s adaptací, šikana, SPU aj. 
  • Psychosomatické potíže u dětí 
  • Poradenství v rozvodové situaci rodičů - nastavení péče o dítě, řešení konflikt
  • Poradenství v rámci léčby nepolodnosti - spolupráce s klinikou IVF CUBE Praha

  Vážení klienti,

  v současné době poskytuje psychoterapie pro dospělé pouze Mgr. Anna Záhorová - viz.kontakty

  Mgr. Jana Březinová - psychoterapeut a supervizor

  jana@janabrezinova.cz 608 124 680 Holečkova 29, Praha 5