Systemický psychoterapeut pro děti a dospělé, supervizor

20 let praxe v oboru psychoterapie, psychologického poradenství a supervize. Mým hlavní zaměřením je práce s dětmi a jejich rodinami převážně v oblasti poruch chování, vztahové problematiky a psychosomatických obtíží. Věnuji se také terapii traumat a poruch v sexuální oblasti. Specializuji se na psychologické poradenství v reprodukční medicíně. Spolupracuji s Narratio Institutem jako supervizor a hostující lektor, rozvíjím praxi SFBT přístupu.

Jsem členem, registrovaným terapeutem a supervizorem České asociace pro psychoterapii.

www.czap.cz

www.narratio.cz

PSYCHOTERAPIE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Vážení klienti, v současné době je kapacita na psychoterapii naplněna. Objednávat se je možné cca na říjen 2021. 

 • Poradenství a psychoterapie pro děti, jejich rodiče a dospělé
 • Terapie poruch chování a emocí
 • Poradenství při potížích ve škole - potíže s adaptací, šikana, SPU aj. 
 • Psychosomatické potíže u dětí a dospělých
 • Poradenství a terapie u dětí se syndromem CAN (zneužívání, týrání, zanedbávání)
 • Poradenství v rozvodové situaci rodičů - nastavení péče o dítě, řešení konfliktů
 • SUPERVIZE pro psychoterapeuty a pomáhající profesionály

Nově se u mě zaučuje můj kolega SAM

Těší se nejen na děti, ale i na dospělé 

 

Pes

 

 

Mgr. Anna Záhorová

nově spolupracuji

 • psycholožka, psychoterapeutka ve výcviku pod supervizí (Komplexní výcvik v systemické psychoterapii), koučka 
 • zajímá se o oblast sportovní psychologie a mentálního koučinku
 • svoji odbornou praxi prohlubuje v rámci problematiky psychosomatických obtíží, vztahů a poruch emocí

 

 

Pomoc při obtížích s neplodností

 • jsem odborník na psychologické poradenství v reprodukční medicíně, věnuji se tomuto oboru v úzké spolupráci s prestižní reprodukční klinikou IVF CUBE v Praze
 • nabízím pomoc s řešením psychogenní neplodnosti (psychosomatický pohled, neplodnost jako váš aktuální životní příběh)
 • nabízím vám psychickou podporu během léčby
 • konzultaci v případě, že si IVF nejste jisti

www.ivf-cube.eu

Mgr. Jana Březinová - psychoterapeut a supervizor

jana@janabrezinova.cz 608 124 680 Holečkova 29, Praha 5