Psychologické poradenství pro děti a dospělé, supervize

PhDr. Jana Březinová

Již  24 let působím v oboru psychologického poradenství, psychoterapie a supervize. Mým hlavní zaměřením je poradenství, psychoterapie a krizová intervence  pro děti a jejich rodiče, převážně v oblasti poruch chování, emocí, vztahů a psychosomatických obtíží. Věnuji se také psychologickému poradenství při léčbě nepolodnosti. Ve své praxi využívám filozofii a teorii Solution Focused Brief Therapy a rozvíjím jeho aplikaci v různých kontextech pomáhajích profesí. 

Jsem autorka knihy Já už nemůžu, paní učitelko.

Registrovaný terapeut a supervizor České asociace pro psychoterapii.

www.czap.cz

Psychologické poradenství pro děti a dospělé

 • Psychologické poradenství pro děti a adolescenty, krizová intervence
 • Terapie poruch chování a emocí - etopedie
 • Poradenství při potížích ve škole - potíže s adaptací, šikana, SPU aj. 
 • Psychosomatické potíže, sebepoškozování, téma sebevražd a traumat u dětí a adolescentů
 • Poradenství v rozvodové situaci rodičů - nastavení péče o dítě, řešení konfliktů

Psychologické poradenství při léčbě neplodnosti - odborné poradenství z pohledu psychologie:

 • význam zátěžové situace jako je neplodnost pro vaši léčbu
 • témata očekávání, "tlaku na výkon", zklamání, strachu a selhávání ve vašem příběhu k vytouženému miminku
 • témata intimních potíží a sexuality při řešení neplodnosti
 • téma neplodnosti ve vašem partnerském vztahu
 • otázky přijetí darovaného vajíčka nebo spermie

Spolupracuji s prestižní klinikou IVF CUBE, kde se podílím na výběru dárkyň a dárců

www.ivf-cube.eu

  SUPERVIZE a VZDĚLÁVÁNÍ

  • Podpora a rozvoj profesionálů v pomáhajících profesích
  • Supervize a podpora psychoterapeutické praxe
  • Supervize pro studenty psychoterapie a psychologie
  • Supervize pro školy, školská zařírení, pedagogy
  • Odborné semináře pro pedagogy a odborné pracovníky ve školství

  AKTUALITY:

  Dovolená - od 1.7. - 12.7. 2024

  Přijímám nové klienty!!

  Od září 2024 spolupráce se zdravotními pojišťovnami v rámci programu podpory psychosociální péče

   PhDr. Jana Březinová - psychoterapeut a supervizor

   jana@janabrezinova.cz 608 124 680 Holečkova 29, Praha 5