Psychoterapeutická práce s obětmi sexuálního násilí a zneužívání

Bohužel v poslední době sexuálního násilí a zneužívání přibývá. Jde o velmi citlivé téma, které mnohá žena, dívka či chlapec nechtějí vůbec sdílet. S nikým..ani s rodinou. Ta je mnohdy postavena před velmi náročný úkol - "jak o tom mluvit, jak svému dítěti, partnerce pomoci"..jsem si naprosto vědoma citlivostí a závažností tohoto tématu a nabízím vám důvěrný a empatický prostor pro sdílení takto závažné situace. Již několikátým rokem spolupracuji s Dětským krizovým centrem Praha, který se tímto tématem výhradně zabývá. Mohu vám proto poskytnout i poradenství  v případě, kdy si nejste zneužíváním jisti, nebo na něj máte podezření.

www.ditekrize.cz 


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a supervizor
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680