Mgr. Jana Březinová

Psychologické poradenství, systemická psychoterapie, koučink a supervize

Původním povoláním jsem všeobecná sestra a již řadu let profesionálně věnuji systemické psychoterapii, psychologickému poradenství, koučování a vzdělávání. Vystudovala jsem Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze. V bakalářském i magisterském programu jsem studovala speciální pedagogiku se zaměřením na poradenství. Dále jsem absolvovala Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii. Nyní v tomto výcviku působím jako supervizorka a lektorka v institutu ISZ-MC. Zabývám se i nadále systemickou teorií a praxí, aplikací této filozofie do poradenské, terapeutické práce, koučování a vzdělávání.

Jako psychoterapeutka jsem zkušenosti sbírala od roku 2000 v řadě institucí – PL Bohnice, psychoterapeutické centrum Gaudia, DropIn, Gaudia proti rakovině, o.s., nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, FN Královské Vinohrady. Dále jsem působila jako supervizorka pro společnost Duha, Sociální služby pro Prahu 2, sociální služby pro Dvůr Králové nad Labem, pro lékaře a sestry ve jmenovaných nemocnicích.

 


Mé curriculum vitae

Díky své dlouholeté praxi v oblasti psychosomatiky a ve zdravotnictví, poskytuji poradenství párům, které řeší potíže s plodností a podporu ženám v těhotenství. Dále pak poskytuji partnerské a manželské poradenství.

Další významnou oblastí mého profesního zájmu je poskytování supervizí pro pomáhající profesionály, vzdělávání v oblasti systemického přístupu, komunikace, vedení rozhovorů atd. Dále také koučování sporotvců, managerů, skupin (systémů) a organizací.

Od sezóny 2013/2014 se věnuji koučování v oblasti sportu a managementu sportu. 

Vzdělání

Kurzy, semináře

Praxe - psychoterapie

Praxe - koučování a supervize

Lektorská činnost

  • Semináře pro pomáhající profesionály
  • Semináře z oblasti sportovní psychologie
  • od roku 2010- 2015 – KOMPLAN, o.p.s. – lektorka vzdělávacího programu Standardy
    prakticky aneb Jak se domlouvat a domluvit s klientem
  • IVF CUBE – semináře pro lékaře a zdravotní sestry v problematice komunikace s pacientem
  • Psychoterapeutické centrum Gaudia –lektorka seminářů pro zdravotní sestry a odborníky v pomáhajících profesích
  • Institut pro systemickou zkušenost - management centrum – lektorka výcviku Cestou systemických terapií

Odborné reference


 


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680