Článek: Kazuistika v praxi

Definice a praktický příklad kazuistiky

Co kazuistika znamená

Kazuistika je popis a výklad konkrétních případů, zpravidla místo teoretické analýzy pojmových znaků.

Praktická ukázka kazuistiky

Uvažujme případ, kdy terapeut působí v nemocnici na základě smluvního vztahu. Zadáním od zaměstnavatele i nemocnice je provádět psychoterapeutické rozhovory. Toto je možno chápat jako generální zadání, generální kontext.

Terapeut přichází na oddělení, kde mu je ošetřující sestrou sděleno, že pan Novák, který se zde léčí pro karcinom tlustého střeva a nyní podstupuje chemoterapii, má velké psychické potíže, je plačtivý, má strach z aplikace chemoterapie a nejraději by léčbu ihned odchodem ukončil.

Dle sestry by mu terapie velmi pomohla, ale pan Novák je nepřístupný jakémukoliv rozhovoru a s nikým nekomunikuje. Sestra vidí řešení situace v rozhovoru s jeho manželkou, která je naopak velmi dobře spolupracující.

Terapeut tedy plní objednávku sestry k terapii s panem Novákem a přicházím s nabídkou pomoci k jeho manželce. Ta situaci popisuje shodným způsobem jako sestra a přiklání se k tomu, aby byla manželovi terapie nabídnuta. V tom vstupuje do rozhovoru manžel.

Terapeut se mu představuje a vyjasňuje s ním, jakou službu a pomoc mu nabízí, z jakého důvodu k němu přichází. Pracuje na možném společném poli práce. Nakonec pan Novák sám pojmenovává potřebu pomoci a své psychické potíže. Společně se domlouvají na terapii, jejímž zadavatelem je on sám.

Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a supervizor
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680