NOVĚ!!! - testování motivace k výkonu pro sportovce!!!

Sportovní koučink

Tato oblast mého profesního zaměření se původně rozvíjela jako rodičovská pomoc klubu. Postupně mě zaujala natolik, že přímo uplatňuji a rozvíjím systemický koučink ve sportu a stala se vhodným protipólem mé praxe.

Sportovní koučink a mentální psychologie jsou stále více vyhledávanou oblastí zájmu nejen vrcholových sportovců. Pracuje jak s psychologickými procesy ve sportu, tak s rozvojem osobnosti. Koučování využívá především silných stránek osobnosti sportovce vedoucí k rozvoji jeho dovedností a talentu.

Sportovní psychologie a mentální koučink bývá podceňovaným spoluhráčem a brzdí ho předpoklady, že sportovní psychologie patří jen hráčům, kteří mají nějaké problémy. Není tomu tak a dokazuje to stále rostoucí zájem o mentální kouče.

Pro koho je koučink vhodný

Sportovní coaching by měl být součástí přípravy každého vrcholového sportovce. Dobře připravený sportovec musí znát svoji psychiku -

 • emoce
 • motivace
 • koncentrace

- musí vědět, jak zacházet s emocemi, jak dosáhnout maximální koncentrace a jaké vlivy na něj během zápasů působí.

"Čtyřboj" vrcholového sportovce

Sportovní koučink je jeden ze čtyř základních pilířů přípravy vrcholového sportovce či týmu -

 1. trenér
 2. kondičák
 3. fyzioterapeut
 4. psycho-kouč

Psychický stres

Vrcholový sportovec, ať už se věnuje individuálnímu sportu nebo týmovému, se běžně potýká se situacemi, kdy je na něj vyvíjen velký psychický tlak

 • rozhodující zápasy
 • výrazně silnější nebo slabší soupeř
 • zranění
 • plnění jasných pokynů trenérů
 • očekávání od okolí
 • vlastní ambice

Tyto aspekty vedou k ovlivnění výkonu, psychických stavů a k dalšímu rozhodování o kariéře. Sportovní koučink není psychoterapie, ani řešení "psychických problémů".

Kdy se na kouče obrátit

Když na sobě chcete pracovat, být lepší a věříte, že vám tato metoda pomůže, stejně jako dalším profesionálním sportovcům.

Sportovní koučink vám přinese

 • zvýšení výkonu
 • lepší soutředění
 • psychiku pod kontrolou během výkonu a po něm
 • rozvíjení silných stránek

Životní situace ovlivňující výkon

 • neshoda v týmu, s trenérem
 • úraz, nemoc
 • osobní problémy

Sportovní coaching představuje

 • smysluplnou a koncepční práci nad stanovením cílů vašeho rozvoje
 • společné sestavení plánu koučování -
  • jaká máte očekávání
  • jaké máte cíle
  • jak na nich budeme pracovat
  • jaké jsou vaše zdroje k jejich naplnění
  • jak budeme překonávat překážky
  • jak budeme kontrolovat užitečnost koučování a jeho efektu
 • nástroje pro rozvíjení vašich schopností a silných stránek

Při své práci využívám metod a technik systemického koučování. Nejde o aplikaci jedné konkrétní techniky či metody, ale o smysluplnou práci se systémem -

 • celek směrem k jednotlivci
 • jednotlivec sám k sobě
 • jednotlivec k celku
 • procesy a vztahy, které toto ovlivňují a podněcují

Komu koučování nabízím

 • vrcholovým sportovcům
 • trenérům
 • manažerům z oblasti sportu
 • talentované mládeži -
  • nastavení rozvojového plánu
  • práce s očekáváním a cíli
  • reflexe vývojových etap mladého sportovce atd.

Forma práce

 • individuální koučování
 • týmové koučování

Délka sezení a četnost je součástí domluvy v koučovacím plánu. Vždy se odvíjí od individuální domluvy / potřeb týmu. Sportovní mentální koučink je jeden z klíčových nástrojů práce s týmem, klubem/organizací.

V přímé práci používám speciální cvičení a techniky

 • moji svěřenci dostávají cílené úkoly
 • sledujeme jejich psychické proměnné
 • pracujeme s efektivně postavenými cíli

Při práci se sportovci, zejména s florbalisty, využívám -

 • metod a technik systemického koučování
 • teorie sportovní psychologie
 • práci s týmy jako se systémy v kontextu systemické teorie

V kolektivním sportu je klíčový systém trenér – hráč – tým. Vždy jde o práci s hierarchií určitého systému, kde platí formální a neformální pravidla. Při koučování jednotlivce nebo týmu nelze na tyto pravidla zapomínat a opomíjet je, či dokonce dělat že nejsou.

Koučink organizace / managementu

Při koučování organizace/klubu nebo managementu klubu, pracuji také systemickým přístupem a pracuji s celou strukturou organizace.

Pro koho koučink není vhodný

Sportovní coaching není psychoterapie a není určený k řešení psychických problémů. Základním předpokladem úspěšného koučinku je fakt, že koučovaný této metodě důvěřuje, má alespoň nějakou představu, že by mu to mohlo pomoci, příp. v čem.

Komplexní mentální koučování

Nabízím komplexní pohled a práci s problematikou zahrnutí mentálního koučování do procesu přípravy v oblasti nejen vrcholového sportu.

 


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680