Psychoterapeutická práce s obětmi sexuálního násilí a zneužívání

Bohužel v poslední době sexuálního násilí a zneužívání přibývá. Jde o velmi citlivé téma, které mnohá žena, dívka či chlapec nechtějí vůbec sdílet. S nikým..ani s rodinou. Ta je mnohdy postavena před velmi náročný úkol - "jak o tom mluvit, jak svému dítěti, partnerce pomoci"..jsem si naprosto vědoma citlivostí a závažností tohoto tématu a nabízím vám důvěrný a empatický prostor pro sdílení takto závažné situace. Již několikátým rokem spolupracuji s Dětským krizovým centrem Praha, který se tímto tématem výhradně zabývá. Mohu vám proto poskytnout i poradenství  v případě, kdy si nejste zneužíváním jisti, nebo na něj máte podezření.

www.ditekrize.cz 

Psychoterapie v sexuologii

Sexuologie je lékařský obor věnující se diagnostice a léčbě poruch sexuálních funkcí muže a ženy. Nenahraditelné místo má v tomto oboru psychologie a psychoterapie, neboť velmi často je příčina potíží psychická nebo je onemocnění psychickou nepohodou doprovázeno.

Uspokojivý sexuální život považuji za jeden ze základů partnerského vztahu. Bohužel se setkávám s tím, že právě odcizení, nesoulad a neuspokojení v sexuálním životě je jakýmsi zrcadlem vztahu.

Vím, že mluvit s někým cizím o svých intimních problémech je těžké. Ale někdy to může přinést úlevu a řešení. Mohu vám pomoci při:

  • Hledání příčiny v neuspokojivém sexuálním životě - preference, četnost aktivit, techniky, nesoulad s partnerem atd.
  • Erektilní dysfunkce - psychogenní příčiny – dlouhodobý stres, strach ze selhání
  • Mužská neplodnost a její psychosociální souvislosti
  • Změna kvality sexuálního života při léčbě neplodnosti
  • Ztráta zájmu o partnera/partnerku
  • Otázky související se sexuální orientací, identitou.

Psychoterapie v oboru sexuologie nenahrazuje sexuologickou léčbu jako takovou (odborné lékařské vyšetření, léky apod.). V případě potřeby vám doporučím vyšetření a péči sexuologa.


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680