Psychologické poradenství při léčbě neplodnosti

Psychologii v reprodukční medicíně se věnuji zhruba od roku 2012. Na místě je otázka, jak souvisí s dětskou a rodinnou terapií? Velmi. Mám pocit, že to tady mnohdy všechno začíná. 

Neplodnost a její terapie je sama o sobě velmi zatěžující a náročná situace. Ženy, ale také i muži, se dostávají do koloběhu beznaděje a zoufalství, trpí úzkostmi, depresemi a když se konečně “zadaří”, mají strach ještě větší. Toto všechno pak velmi negativně působí na dítě. Výzkumy psychologů dokonce popisují zvýšenou tendenci dětí počatých z IVF k poruchám socializace, osamostatnění, k sociální fólii a úzkostem. Přičemž toto spojují s hyperprotektivní (příliš ochranářskou) výchovou a přístupem rodičů. 

Proto se snažím nejen provázet páry touto těžkou situací, ale i nastavit jiné strategie k budoucí výchově. 

 

Neplodnost - IVF, asistovaná reprodukce, terapie na klinice IVF CUBE

Problematice neplodnosti a asistované reprodukci (AR) se věnuji několik let. Bohužel stále více žen a párů řeší v dnešní době tento problém, který do jejich života přináší velkou nejistotu, trápení a mnohdy se ocitají v beznadějné situaci.

Rozvoj medicínských metod sice nabízí efektivní řešení, ale stále se nedostatečně věnuje psychické podpoře, porozumnění a v případě potřeby i odborné psychologické péči. Navíc je průzkumy dokázáno, že se ženě ve stresové situaci a špatném psychickém stavu snižuje šance na otěhotnění. Mezinárodní společností ESHRE je dokonce popsán syndrom "Psychické strádání typické pro neplodnost". Až u 20% žen se objeví klinicky výzmané psychické potíže  - úzkost, depresivní nálady, pocity méněcennosti, beznaděje, sociální izolace, problémy ve vztazích -díky kterým léčbu ukončí a k naplnění rodičovství nedojdou.

Tématům asistované reprodukce se na klinice IVF CUBE a ve své provátní praxi věnuji bezmála 6 let. Publikovala jsem na největším kongresu AR společnosti ESHRE a mohu vám poskytnout i základní poradenství v oblasti AR.

Další publikované přednášky byly v těchto oblastech:

 • Význam psychoterapie při procesu IVF
 • Jak ovlivňuje IVF sexuální život
 • Dárkyně vajíček

V rámci psychologického poradenství a psychoterapie v oblasti neplodnosti se na mě můžete obracet:

 • Pokud si nejste jisti, zda je již správný čas na řešení vaší situace pomocí asistované reprodukce. Společně probereme vaše obavy, otázky a přání. Během konzultace vám také mohou být vysvětleny základní postupy asistované reprodukce a společně naplánujeme, kdy a jak využít konzultace u lékaře a další možný postup.
 • Pokud cítíte, že příčina vaší neplodnosti může mít psychický kontext. Ať už v osobním nebo partnerském životě.
 • Pokud řešení neplodnosti příliš zasahuje do partnerského života a do vašeho intimního soužití
 • Pokud máte z IVF obavy, nejste si jisti, zda děláte správně, je toho na vás moc a jste na vaše pocity a myšlenky sami
 • Pokud se potýkáte s problémy v oblasti sexuálního života, které by mohly bránit přirozenému početí nebo zasahují do vašeho pohodového soužití
 • Pokud máte partnerské a vztahové potíže
 • Psychologické vyšetření (pohovor) v rámci procesu schvalování náhradního mateřství
 • Otázky dárování vajíček a spermií - "když potřebujete darovanou buňku"

Ráda zodpovím jakékoliv vaše dotazy :-)

 


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680