Články a veřejná vystoupení

 

28. Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví, 25.3.2017 - Aktivní účast – přednáška – „Darování vajíček a spermií“

IV. Konference sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP - Ženská sexualita ve zdraví a nemoci“, 22.10.2016

24. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 13-15. října 2016

Aktivní účast – přednáška – „Sexualita neplodných párů z pohledu psychologa, závěry retrospektivní dotazníkové studie“.

ESHRE, Annual Meeting, Helsiki, Finland 2016

Spoluautor poster: „Effect of IVF therapy on quality of sexual life“. Závěry psychologické studie vedené na klinice IVF CUBE Praha

 

Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres

 • spoluautorka přednášky – Sexuální problémy neplodných párů
  • MUDr. H. Višňová, Mgr. J. Březinová (IVF CUBE Praha)

Přednáška popisovala dnes velmi aktuální téma - jak a proč zatěžuje léčba IVF sexuální život páru a zda může mít pohlavní styk a jiní non koitální aktivity vliv na vývoj těhotenství. Praha, listopad 2015

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu

 • přednáška – Psychologická zátěž při infertilitě
  • Mgr. J. Březinová

Přednáška poukázala na nejčatější psychické potíže spojené s léčbou neplodnosti. Český Krumlov, květen 2015

Manželská poradna

Současné statistiky uvádějí, že se rozvádí polovina uzavřených manželství. Věřte, že jako odborníci si klademe otázky proč a hledáme způsoby, jak nejlépe vašim manželským problémům pomoci.

zobrazit celý článek

Tisková konference zástupců odborné veřejnosti proti návrhu zákona o specifických zdravotních službách

 • téma – Zrušení anonymity dárců a dárkyň gamet
  • Prof. MUDr. P. Ventruba, MUDr. H. Višňová, Mgr. J. Březinová. Praha, únor 2015

23. sympozium Asistované reprodukce a 12. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie

 • přednáška – Mýty o plodnosti – výsledky dotazníkového šetření
  • Mgr. J. Březinová, MUDr. H. Višňová (IVF CUBE Praha)

Předmětem přednášky byly výsledky dotazníkového šetření o povědomí veřejnosti na téma zda žena může otěhotnět v jakémkoliv věku a jaké jsou proměnné dnešní společnosti vzhledem k odkládání těhotenství. Brno, listopad 2013

Článek: Zadavatel terapie

Zadavatelem terapie je ten, kdo o terapii žádá, tj. kdo chce, aby bylo někomu pomoženo. Zadavatelů může být v souvislosti například s onkologickou péčí více. Podívejte se na základní rozdělení zadavatelů terapie.

zobrazit celý článek

Článek: Kazuistika v praxi

Definice a praktický příklad kazuistiky

zobrazit celý článek

Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680