Ceník služeb

    Cena  Délka sezení
Psychlogické poradenství, psychoterapie   900 Kč 50 minut
       
       
Konzultace na klinice IVF CUBE    700 Kč 50 minut
       
Sportovní koučování, testování   900 Kč 50 minut
Koučování pro sportovní kluby    individuální domluva
       
Supervize   900 Kč 60 minut
Supervize skupinová     1 500 Kč 60 minut
       
Služby organizacím   individuální domluva
Vzdělávání      individuální domluva

 

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nebudou o Vás vedeny žádné záznamy a vyšetření. U svých klientů neověřuji totožnost a můžeme pracovat anonymně. 

Platí ale stejná pravidla jako u lékaře – terapeut má povinnost mlčenlivosti a řídí se etickým kodexem (viz ČAP). Informace o Vaší terapii (zprávy lékaři, komunikace s rodinou) mohu vydávat pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou léčbu ani psychologickou diagnostiku.

Žádám klienty, aby v případě nutnosti rušili konzultace včas, nejméně 24 hodin předem. Děkuji :-)


Mgr. Jana Březinová
psychoterapeut a kouč
Holečkova 29, Praha 5
608 124 680